RUT-avdrag för IT-tjänster

Den 1:a augusti 2016 beslutade Sveriges Riksdag att utöka RUT-avdraget till att även gälla IT-tjänster i hemmet.

Detta kallas RIT-avdrag, skatteavdrag för IT-tjänster. Avsikterna med detta beslut är bl.a. att skapa nya jobb för unga.

RUT-avdraget kan omfatta exempelvis installation av mjukvara och hårdvara eller annan dataservice. Lagen trädde i kraft den 1:a aug 2016.

Datorkirurgen AB är redo att hjälpa er med IT-relaterad service i er vardag. Vi anser att RUT-avdrag också kan motverka en digital klyfta i samhället genom att erbjuda ovana datoranvändare skattereduktion för köp av IT-tjänster.

Klicka här för mer information

Här är de förändringar som införts:

1. RUT-avdraget medges fortfarande med 50% av arbetskostnaden men maxbeloppet minskas till 25 000 kr för personer som inte fyllt 65 år. Har du fyllt 65 år vid årets ingång har du fortfarande rätt att göra RUT-avdrag upp till 50 000 kr.
2. RUT-avdrag för städning begränsas till att endast innefatta enklare städning eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning.

3. RUT-avdrag för matlagning däremot tas bort helt.

Skatteavdraget för IT-tjänster (RIT-avdraget) är till för att underlätta den personliga användningen av IT för gemene man.

De nya reglerna innebär att vissa IT-tjänster kommer att ge rätt till RUT-avdrag när de utförs i köparens bostad. Tjänster som kommer att ge rätt till RUT-avdrag är arbete kring att installera, reparera och underhålla IT produkter.

RUT-avdrag för IT-tjänster:

● Dator- och it-utrustning är t.ex. persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smart telefoner och spelkonsoler.
● Kringutrustning som stödjer dator- och it-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, som till exempel skrivare, skanner och avläsare.

● Dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens IT-utrustning och som kan ta emot och skicka elektronisk kommunikation, där finns t.ex. modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt Wi-Fi utrustning.

● Rådgivning ingår i RUT-avdraget. Även enklare rådgivning och handledning som ges i samband med ovanstående arbete kommer att ge rätt till rutavdrag.

Däremot omfattas inte arbete med:
● Utrustning som man kan kommunicera, styra eller övervaka genom olika IT-lösningar, som t.ex. smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar.

● Programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och it-utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara.

● Reparation eller annat arbete som utförs i reparatörens verkstad.

● Handledning eller rådgivning som ges över telefon eller på annat sätt via distans.

För mer information och hjälp så kontakta Datorkirurgen AB på 070-554 44 08.

IT support DYGNET RUNT!

Vi är ett IT-företag med mer än 20 års erfarenhet av support och problemlösning inom IT-området.

Ring oss
08-778 99 50

				<![CDATA[]]>

Kontorsdatorer

Vi bygga IT-system och datorer till kontoret och t ex advokatbyråer. 
Läs mer

				<![CDATA[]]>

RUT-avdrag för IT-tjänster

Den 1:a augusti 2016 beslutade Sveriges Riksdag att utöka RUT-avdraget till att även gälla IT-tjänster i hemmet.
Läs mer